Hospital Sultanah Bahiyah
Kedah
Km 6, Jln Langgar, Bandar Alor Setar, 05460 Alor Setar, Kedah, Malaysia