Hospital Sultanah Aminah
Johor
Jalan Abu Bakar, Masjid Sultan Abu Bakar, 80000 Johor Bahru, Johor, Malaysia