Hospital Sultan Haji Ahmad Shah
Pahang
 Hospital Sultan Hj Ahmad Shah Jalan Maran 28000 Temerloh